Vegen ligger i det som er omtalt som hyttefelt H9 i kommuneplanen, og som i videre byggeplaner på Budor omtales som felt P. 


Om vegen og området

Parsell 8063 er en sideveg til Målivegen, og omfatter 35 festepunkt. Vegen deles i to, og deretter deles den ene delen Kart over hyttefelt Pi to, slik at skilting vil skje med nummer-visning til de forskjellige delene av feltet. Det er foreløpig gitt en ferdigattest og fire igangsettingstillatelser på fritidsboliger på feltet.

Feltet ligger like øst for setervollen Vesleødegårdsholtet, og står omtalt i Løiten Almennings seteroversikt fra 2015-2016 (se side 25-26). Her er Vesleødegårdsholtet også omtalt som «Raspitholtet».

Vegen til denne setervollen har for øvrig fått navn etter den gamle setra (Vesleødegårdsholtet), og den kommer inn fra Ruskåsvegen i vest. Den er ikke tilknyttet det nye hyttefeltet. Det er kommet inn et forslag om å kalle vegen til hyttefelt P etter det andre navnet som er brukt på Vesleødegårdsholtet; Raspitholtet. Forslaget kom via Løiten Almenning fra Morten Torp, og det foreslås å bruke lokalnavnet på seterlykkja ved felt P.

Driftsutvalget behandlet saken i sitt møte den 12. november, og vedtok å legge vegnavnet ut på høring. 


Vegnavn til høring:

Forslag til vegnavn på parsell 8063: Raspitholtet.
 

Frist for uttalelse

Har du innspill til vegnavnene, send disse 27. desember 2019

Send til Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN eller på epost til post@loten.kommune.no 


Se mer:

Se saken til Driftsutvalget her (møtekalender)