Arbeid og aktivitet ved Løten Virke

Løten kommune har som mål å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Løten Virke gir tilbud om aktivitet, arbeid og opplæring til voksne som ikke har et ordinært arbeid eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud.Velkommen til Løten Virke!

Tilbudene som er organisert innenfor Løten Virke har en felles målsetting om at den enkelte bruker skal gis:

 • et individuelt tilpasset tilbud Ragnhild Bekk, avdelingsleder i Løten Virke
 • som innebærer trivsel, trygghet og utvikling

Tilbudet er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven og Sosialtjenesteloven, om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige og private instanser.


Kontakt oss

Telefon: 

62 56 42 26 (resepsjon)

62 56 42 25 (arbeidsrom) 

482 29 534 (ved og service)
 


Besøksadresse: Venslivegen 11, 2340 Løten

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 957 89 239, ragnhild.bekk@loten.kommune.no


Vi har organisert våre tjenester i baser:  I resepsjonen får du kjøpt selvproduserte varer fra Løten Virke

 • Form og farge 
 • Kantine
 • Vaskeri Les mer her
 • Ved og serviceoppdrag Les mer her
 • Voksenopplæring 
 • Aktivitet og opplevelser  

 

Ansatte ved Løten Virke

Bekk, Ragnhild , Avdelingsleder

Bjertnes, Paulina, Lærer (spesialpedagog) 

Bjørke, Hjørdis Aasborg, Fagarbeider Kantine hos Løten Virke

Gundersen, Mette Rotbakken, Vernepleier

Hermansen, Kristine Fjeldseth, Miljøterapeut

Jølstadengen, John Morten, Servicemedarbeider

Løvlien, Per Åge, Fagarbeider 

Myren, Grete Solvor, Fagarbeider

Rønning, Marit Bakken, Kokk

Stensåsen, Hilde, Aktivitør

Støen, Jane, Aktivitør

Sveen, Anne Karin, Fagarbeider

Tollan, Agnete, Aktivitør

Aaseth, Stine, Miljøterapeut

 

Sist endret 13.08.2019
 • Arbeids- og aktivitetstilbud ved Løten Virke

  Om tjenesten
  Kort beskrivelse Løten Virke gir tilbud om tilrettelagte arbeidsoppgaver og aktiviteter til voksne innbyggere i Løten kommune med et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud. Løten Virke tilbyr varige plasser, arbeidstrening og arbeidsutprøving. Tilbudet er behovsprøvd. Søkere gis tilbud under forutsetning om at det er ledig plass og at det finnes passende oppgaver eller aktiviteter å tilby.

  Den enkelte bruker skal gis:
  - et best mulig individuelt tilpasset tilbud innenfor senterets aktiviteter.
  - som innebærer trivsel, trygghet og utvikling.

  Arbeids- og aktivitetstilbudet omfatter både produksjonsrettet virksomhet og aktivisering. Aktivitetstilbudet har hovedvekt på opplevelser og mestring.

  Tilbudet er organisert i følgende baser:

  • Kantine og resepsjon
  • Form og farge
  • Musikk, samspill og sanse-stimulering
  • Ved og service
  • Vaskeri
  • Redaksjonen
  • Tur og fysisk aktivitet

  Kriterier/vilkår Tildeling skjer etter følgende kriterier:

  • Bosatt i Løten kommune
  • Er innvilget uføretrygd, eller vurdert for innsøking via NAV for arbeidspraksis eller aktivitetsplikt
  • De under 30 år prioriteres
  • Det samlede tilbudet søker har i kommunen vil bli gjenstand for en helhetsvurdering
  • Deltakere med tydelig utbytte av tilbudet prioriteres
  • Endring av status/hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og ny tildeling
  • Aldersgrense 67 år

  Omfanget av tjenestetilbudet vurderes ut i fra den enkeltes behov , prioriteringer ved inntak og senterets kapasitet med hensyn til rammebetingelser og ressurser.
  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
  Relaterte tjenester
  Lover og retningslinjer
  Gjeldende lov og regelverk
  Om søknadsprosessen
  Søknadsskjemaer
  Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
  Søknaden sendes til Løten kommune, Løten Virke
  Postboks 113
  2340 Løten
  Saksbehandlingstid Søknader om tilbud behandles og besvares innen 4 uker. Tar vurderingen lengre tid får du skriftlig beskjed om dette.

  Klagemulighet Klage på vedtak sendes til Virksomhetsområdet Kvalifisering. Orientering om klageadgang, klagefrist og framgangsmåte følger melding om vedtak.
  Annen informasjon

  Løten Virke er åpent fra mandag til fredag mellom klokken 08.30 og 14.30 Senteret er stengt i Romjula og dagene før påske. Det er redusert drift for ferieavvikling 3 uker i juli. Løten Virke vil være stengt stengt i forbindelse med gjennomføring av tilsammen 4 planleggingsdager i løpet av skole og arbeidsåret. Alle deltakerne skal ha minst 4 uker ferie, hvorav 3 uker sammenhengende i fellesferien. Ferie og fritid ut over dette avtales etter søknad. For deltakere fra NAV gjelder egne regler. 

  Tjenesten er gratis og det kan innvilges transport til de av deltakerne som på grunn av sykdom, skade eller lang reise, blir vurdert å ha behov for dette. Kommunen krever egenbetaling for transport.

  Deltakere som er tilknyttet en produksjonsgruppe får deltakerlønn for de timene de deltar i arbeidet.

  Kontaktinformasjon
  Kontakt oss Spørsmål om tilbudet kan stilles til Løten Virke ved avdelingsleder.
  Ansvarlig enhet
  Løten Virke
  Informasjon om ansvarlig enhet
  Besøksadresse Veenslivegen 11, 2340 Løten
  Andre opplysninger
  Dato oppdatert 2018-11-29
  Sist endret 29.11.2018