Besøksadresse: Venslivegen 11, 2340 Løten

Kontakt oss Logo Løten Virke

Resepsjon tlf. 62 56 42 26 
Arbeidsrom tlf. 62 56 42 25 
Ved og service tlf. 482 29 534 
Epost til Løten Virke: Loten.Virke@loten.kommune.no

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 957 89 239, 
ragnhild.bekk@loten.kommune.no

Her kan du bestille ved for levering høsten 2022:


Åpningstider:

Mandag - torsdag: kl. 09:00-15:00
Fredag: kl. 09:00-14:30 

Løten kommunes mål er å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Løten Virke gir tilbud om arbeid og aktivitet til voksne som ikke har et ordinært arbeid, eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud.

Tilbudene som er organisert innenfor Løten Virke har en felles målsetting om at den enkelte bruker skal gis:

  • Et individuelt tilpasset tilbud som innebærer trivsel, trygghet og utvikling

Se brosjyre om hvordan vi jobber!

Vi er organisert i baser: 

Tilbudet er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven og Sosialtjenesteloven, om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige og private instanser.