Løten kommunes mål er å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i Ragnhild Bekk, avdelingsleder i Løten Virkefellesskap med andre.

Løten Virke gir tilbud om arbeid og aktivitet til voksne som ikke har et ordinært arbeid, eller som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud.

Tilbudene som er organisert innenfor Løten Virke har en felles målsetting om at den enkelte bruker skal gis:

  • et individuelt tilpasset tilbud 
  • som innebærer trivsel, trygghet og utvikling

Tilbudet er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven og Sosialtjenesteloven, om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige og private instanser.


Kontakt oss Logo Løten Virke

Telefon: 

62 56 42 26 (resepsjon)

62 56 42 25 (arbeidsrom) 

482 29 534 (ved og service)
 

Besøksadresse: Venslivegen 11, 2340 Løten

Avdelingsleder: Ragnhild Bekk tlf. 957 89 239, 
ragnhild.bekk@loten.kommune.no


Vi har organisert våre tjenester i baser:  

 

Ansatte ved Løten Virke:
 

Bekk, Ragnhild , AvdelingslederI resepsjonen får du kjøpt selvproduserte varer fra Løten Virke

Bjertnes, Paulina, Lærer (spesialpedagog) 

Bjørke, Hjørdis Aasborg, Fagarbeider 

Gundersen, Mette Rotbakken, Vernepleier

Hermansen, Kristine Fjeldseth, Miljøterapeut

Jølstadengen, John Morten, Servicemedarbeider

Løvlien, Per Åge, Fagarbeider 

Myren, Grete Solvor, Fagarbeider

Rønning, Marit Bakken, KokkKantine hos Løten Virke

Stensåsen, Hilde, Aktivitør

Støen, Jane, Aktivitør

Sveen, Anne Karin, Fagarbeider

Tollan, Agnete, Aktivitør

Aaseth, Stine, Miljøterapeut