Løten Virke, ved og service gir tilbud om sysselsetting og arbeidstrening innenfor områdene vedproduksjon, serviceoppdrag og vedlikehold av maskiner og ustyr. 

Vi har adresse i Venslivegen 11Frykongle og ved

 

Telefon: 62 56 42 26/918 40 451/482 29 534

Epost: Loten.Virke@loten.kommune.no


Utsolgt for ved

Vi har dessverre ikke muligheter til å ta imot nye bestillinger på ved (oppdatert 15.09.2020).


Du kan også kjøpe Fyrkongla til oppfyring.
Den får du kjøpt i vår resepsjon!

 

Priser på ved

2020 (herav mva) 

Blandingsved bjørk per sekk 60 liter

65,00 (13,00)

Bjørk per sekk 60 liter

85,00 (17,00)

Blandingsved per m

650,00 (130,00)

Bjørkeved per m

850,00 (170,00)

Levering i Løten per lass

200,00 (40,00)

Levering i Løten sentrum

150,00 (30,00)

Levering med lastebil* i Løten per lass

350,00 (70,00)

Levering utenbygds per lass

250,00 (50,00)

Levering med lastebil* utenbygds per lass

490,00 (98,00)


*Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.

Tillegg for bom-, parkering og veiavgift iberegnes.

Du kan også bestille oppdrag hos oss. Det er bare å ta kontakt!
(Se kontaktinfo øverst på siden)

 

Priser på oppdrag

2020 (herav mva)

Pris for deltaker i arbeidsoppdrag pr. time

160,00 (32,00)

Pris for arbeidsleder i arbeidsoppdrag pr. time

400,00 (80,00)

Minilaster inkl. sjåfør pr. time

650,00 (130,00)

Traktor inkl. sjåfør pr. time

650,00 (130,00)

Tillegg for utstyr til minilaster og traktor pr. time

150,00 (30,00)

Lastebil med kran inkl. sjåfør pr. time

650,00 (130,00)

Ford kassebil inkl. sjåfør

550,00 (110,00)

Wolksvagen pick-up inkl. sjåfør

550,00 (110,00)


Tillegg for bom, parkering og veiavgift iberegnes


Våre tjenester Ved-kapping hos Løten ved og service

  • Salg av ved i små og store sekker
    - vi produserer etter Norsk Standard, og er medlem av Norsk Ved

  • Vi leverer og plasserer veden der du vil ha den!

  • Enkle hageoppdrag og bortkjøring

  • Budkjøring og flytteoppdrag

  • Servicetjenester for kommunen

  • Vi kan ta på oss noe hogst og tynning- og kan tilrettelegge arbeidsopp­gaver knyttet til dette.