Her kan du bestille bjørkeved!

Levering av veden skjer høsten 2022. Sett inn ønsket dato i skjema. 


Priser på levering

Vi har forskjellige priser på levering. Se pris-oversikten vår her

Ansvarlig enhet er Løten Virke
 

Bestilling av ved (bjørkeved)

Levering

Priser 2022:
(Prisene er inkl. mva)

  • Levering pr. lass i Løten: 210,00
  • Levering pr. lass i Løten sentrum: 157,00
  • Levering pr. lass med lastebil* i Løten: 370,00
  • Levering pr. lass utenbygds: 263,00
  • Levering pr. lass med lastebil* utenbygds: 516,00

Tillegg for bom-, parkering- og veiavgift iberegnes.

*Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.

Kontaktinformasjon/fakturainformasjon