Ansvarlig enhet er Løten Virke
 

Bestilling av ved (bjørkeved)

Levering

Priser 2020:
(Prisene er inkl. mva)

  • Levering pr. lass i Løten: 200,-
  • Levering pr. lass i Løten sentrum: 150,-
  • Levering pr. lass utenbygds: 250,-
  • Levering pr. lass med lastebil* i Løten: 350,-
  • Levering pr. lass med lastebil* utenbygds: 490,-

Tillegg for bom-, parkering- og veiavgift iberegnes.

*Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.

Kontaktinformasjon/fakturainformasjon