Nå kan du bestille ved som leveres til høsten!

Vi tar opp bestillinger på ved som skal leveres høsten 2021. Fyll inn ønsket leveringsdato i skjemaet under, og vi kontakter deg i forkant. 

Du kan bestille bjørkeved i sekker eller kubikk (m3).

Ansvarlig enhet er Løten Virke

Bestilling av ved (bjørkeved)

Levering

Priser 2021:
(Prisene er inkl. mva)

  • Levering pr. lass i Løten: 205,-
  • Levering pr. lass i Løten sentrum: 153,75
  • Levering pr. lass utenbygds: 256,25
  • Levering pr. lass med lastebil* i Løten: 360,-
  • Levering pr. lass med lastebil* utenbygds: 503,75

Tillegg for bom-, parkering- og veiavgift iberegnes.

*Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.

Kontaktinformasjon/fakturainformasjon