Besøksadresse:  Gammalsrudvegen 6Lek på Lund skole

Postadresse: Postboks 113, 2340 Løten/ post@loten.kommune.no 


Rektor:

Anders Nybakken, tlf. 95 04 62 11
epost: anders.nybakken@edu.loten.kommune.no 


SFO-leder:

Tove Dahl Svevad, tlf. 480 72 948, 
tove.dahl.svevad@edu.loten.kommune.no


SFO: Tlf. 915 56 498

Ferie og fridager

Se skoleruta med oversikt over ferie og fridager her


Kontakt:

Småtrinn/ mellomtrinn: Tlf. 95 96 58 30

Se alle ansatte her


Satsingsområde i Løtenskolene - Kultur for Læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Løten kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark. 


Vår visjon: Røtter og vinger

​Når ditt barn kommer ut av barnehagen som et trygt menneske med gode minner, så skal vi på skolen gi barnet ditt røtter i nærmiljøet – de skal bli glad i skolen sin, nærmiljøet, vennene sine, familien sin og ikke minst seg selv. De skal via røttene sine skape seg en egen personlighet og selvtillit og selvforståelse som kan gi dem vinger til å tro de kan bli det de kan forstille seg at de kan bli.