Besøksadresse: Gammalsrudvegen 6Lek på Lund skole

Postadresse: Postboks 113, 2340 Løten/ post@loten.kommune.no 


Rektor:

Pål Marius Skjærstad, tlf. 995 54 585
pal.marius.skjaerstad@edu.loten.kommune.no

Småskoletrinnet: Tlf. 959 65 830

Mellomtrinnet: Tlf. 958 07 754

SFO: Tlf. 915 56 498


Kontaktlærere

Astjerd S. Østerhagen, astjerd.skau.osterhagen@loten.kommune.no

Helene Kartomten, helene.kartomten@loten.kommune.no

Mari Josefine Halseth, mari.josefine.halseth@edu.loten.kommune.no

Magnus Tvedt Georgstad, magnus.tvedt.georgstad@loten.kommune.no

Sigfrid M. Gåsvær, sigfrid.m.gasvaer@edu.loten.kommune.no

Tonje Mikkelsen, tonje.mikkelsen@loten.kommune.no

Marianne Rud Skjærstad, marianne.rud.skjærstad@loten.kommune.no

Hanna Løvsletten Opheim, (permisjon)

 

Timelærere

Ellen Marie Hellern Folkvord, ellen.marie.hellern.folkvord@edu.loten.kommune.no

Endre Fiske Eidslott, endre.fiske.eidslott@edu.loten.kommune.noSpesialpedagogisk koordinator

Astrid Bøhn, astrid.bohn@loten.kommune.no


Miljøterapeut

Amund Holmen, amund.holmen@loten.kommune.no

 

SFO-leder

Tove Dahl Svevad, tlf. 480 72 948, tove.dahl.svevad@edu.loten.kommune.no

 

Pedagogisk støttepersonell:

Irene Skau Nordli, irene.skau.nordli@loten.kommune.no

Mona Victoria Kjeverud, mona.victoria.kjeverud@edu.loten.kommune.no

Andreas Lien, andreas.lien@edu.loten.kommune.no

Edel Vestli Johansen, edel.vestli.johansen@loten.kommune.noLeksehjelp skoleåret 2019/2020:

3. trinn: Mandag kl. 13:15-14:00

4. trinn: Tirsdag kl. 12:00-12:45

5./6./7. trinn: Mandag og onsdag kl. 14:15-15:00

 

Vår visjon: Røtter og vinger

​Når ditt barn kommer ut av barnehagen som et trygt menneske med gode minner, så skal vi på skolen gi barnet ditt røtter i nærmiljøet – de skal bli glad i skolen sin, nærmiljøet, vennene sine, familien sin og ikke minst seg selv. De skal via røttene sine skape seg en egen personlighet og selvtillit og selvforståelse som kan gi dem vinger til å tro de kan bli det de kan forstille seg at de kan bli.

>> Les vår handlingsplan mot mobbing her