Besøksadresse:Gammalsrudvegen 6Lund skole og barnehage
Postadresse: Postboks 113, 2340 Løten
Tlf. rektor: 62 56 42 70
Tlf. Småskoletrinnet: 959 65 830
Tlf. Mellomtrinnet: 958 07 754
Tlf. SFO-leder: Tove Dahl Svevad  480 72 948
Tlf. SFO: 915 56 498

Rektor:
Konstituert rektor fra 7. februar 2017: I Anne Berit Fjeldseths sykefravær er Audhild Køhl konstituert rektor. Hun er også rektor ved Jønsrud skole, og hennes kontortider ved Lund skole blir slik:

  •  Annenhver tirsdag
  • Onsdag
  • Fredag

​Audhild Køhl er å treffe på mail og mobil de andre dagene. Tlf. 934 13 410, audhild.kohl@loten.kommune.no .
Stedfortreder for rektor er Tove Dahl Svevad (SFO-leder).

Skolens visjon er: ”Røtter og vinger”

Når ditt barn kommer ut av barnehagen som et trygt menneske med gode minner, så skal vi på skolen gi barnet ditt røtter i nærmiljøet – de skal bli glad i skolen sin, nærmiljøet, vennene sine, familien sin og ikke minst seg selv. De skal via røttene sine skape seg en egen personlighet og selvtillit og selvforståelse som kan gi dem vinger til å tro de kan bli det de kan forstille seg at de kan bli.

Les vår handlingsplan mot mobbing her