Logo Løten lyd

Skoleåret 2018/ 2019 samarbeider Løten kommune med Turnèorganisasjonen i Hedmark om podkast-prosjektet Løten lyd. Dette er den kulturelle skolesekken for skoleelevene i Løten dette året.
 

Velkommen til podkast-forestilling!

Tirsdag 15. januar kl. 18:00 i Løten kino

Forestillingen er gratis.
Denne kvelden kan du også høre podkaster i utplasserte fuglekasser i rådhuset Tingberg. 

>> Se arrangement på Facebook

Hør Løten lyd her:

>> Løten lyd -teaser (mp3-format)

Hvilke historier kan de fortelle deg i "mekkebua" Hva hører du hvis du går bort på fotballbana eller aktivitetsparken? 
Og når du lager musikk med det du finner i skogen, hvordan låter det da? 

Lyd aktiverer fantasien og lyd er identitet. Gjennom podkastprosjektet Løten lyd skal elevene lytte, fange og skape lyden av Løten. 
 

775 elever i Løten-skolen lager Løten lyd!


Det er kulturskolen i Løten v/ rektor Margrete Nordmoen som er lokalt kontaktpunkt og medprodusent. Gjennomføringen skjer i tett samarbeid mellom Turnèorganisasjonen med sin fagstab, de engasjerte musikerne/ kunstnerne og kulturkontaktene ved hver skole. 


Hva er Løten lyd?

Løten Lyd er en dokumentarisk podkast eller radiodokumentar. Den skal gjennom stemmer miljølyd og musikk skapes ved hver skole i Løten, og det ferdig kryssklippede resultatet kan spilles av for lokalbefolkningen. 
Lydene skal tas opp ved bruk av elevenes telefoner. Til slutt vil det gjenspeile hver skoles identitet. 

Lydene skal mikses sammen til egne presentasjoner som vil kunne oppleves både i forestillinger og etter hvert i fuglekasser!


Hvordan gjennomføres det i skolene?

Ved barneskolene gjennomføres podkast-prosjektet i oktober - november 2018, og rundes av med premierer på hver enkelt barneskole.

Elevene vil også få være med på komposisjonsverksteder og historieverksted, og i tillegg vil elever ved valgfag sal og scene i ungdomsskolen få være med på klipping av lydspor og komposisjoner. 


Kontaktperson:

Margrete Nordmoen, rektor ved kulturskolen i Løten
margrete.nordmoen@loten.kommune.no


Se også:

>> Turneorganisasjonens hjemmeside

>> Kulturskolen i Løten

 

 

 

Logo Løten lyd
Logo Løten lyd