Løten kommune er et lokalsamfunn med MOT. Vis MOT! (logo)

Det vil si at vi jobber for disse verdiene blant barn og unge:

  • mot til å leve
  • mot til å bry seg
  • mot til å si nei
     

MOT er en organisasjon som jobber for å skape robuste ungdommer og trygge oppvekstmiljø.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.
MOTs mål er å skape robuste ungdommer som inkluderer alle. MOTs resultater viser at det er færre elever som mobbes og mistrives på MOT-skoler. 

Kommunalsjef Arne Jørstad og MOT-koordinator Elin Kleppe- Ellingsen forteller at MOT har en tverrfaglig tilnærming innen både skole og folkehelse, og jobber aktivt i ungdomsskolen med samlinger, øvelser, rollespill osv. 

MOT i Løten startet opp skoleåret 2015/2016.
Arne Jørstad forteller at målet er å skape robuste ungdommer som har en positiv tilnærming til hverandre.
Derfor er det viktig at både foreldre/ foresatte og lærere har en god tilnærming og ser dette som et fellesansvar.

Følg oss på Facebook MOT Løten

Les mer om MOT på www.mot.no