Det vil si at vi jobber for disse verdiene blant barn og unge: - mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.

Fra markering av etablering av MOTkommune mandag 4. mai 2015

Bildet: Regionleder i MOT Sverre Ræder, ordfører Bente Elin Lilleøkseth, rådmann Tollef Imsdalen og kommunalsjef velferd og MOT-Leder Toril Hafslund Fossum (foto: MOT-nettverket).

Avgjørelsen om å bli en mot-kommune ble tatt i oppfølgingen av Ungdata-undersøkelsen 2014, som ble orientert om i Driftsutvalget 10. februar 2015, og faglige anbefalinger fra rådmannen lød slik: 

Resultatene fra UngData-undersøkelsen må tas på alvor. Det er derfor nødvendig at vi setter inn tiltak som både bidrar til holdningsendringer og et bedre fellesmiljø for de unge i Løten.
MOT sine verdier, - mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei, er alle viktige verdier som også Løten kommune ønsker å gi til de unge.
MOT sine prinsipper, om det å jobbe i forkant, se hele mennesket, forsterke det positive og bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre, er også viktige grunnregler som Løten kommune vil formidle til denne aldersgruppen.

Les hele orienteringsssaken til driftsutvalget her

Les mer her: http://www.mot.no/2015/05/fantatsisk-a-ha-loten-med-pa-laget/