MOT-koordinator i Løten, Elin Kleppe Ellingsen forteller om en positiv mottakelse til prosjektet:
- Dette har bidratt til utallige positive opplevelser, og stort engasjement hos mange av ungdommene. Hovedverdiene til MOT er: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, og dette er temaer som har gått igjen i alle undervisningsøktene vi har hatt med ungdommene på Løten ungdomsskole. Det var også disse verdiene som stod sentralt når vi ønsket å engasjere en lokal MOT-ambassadør.

- Monika Kørra er først og fremst kjent for å være Løtensokning, men hun har også de senere årene profilert seg både gjennom tv, et forfatterskap og foredragsvirksomhet, fortsetter Kleppe- Ellingsen. - Monika er ei sterk jente, som har vist at tro på og håp om en bedre fremtid, samt det å ha mot til å leve, er viktige ingredienser for å komme seg videre etter vanskelige hendelser. Hun er på mange måter personifiseringen av det MOT handler om, og det var derfor vi ønsket henne med i det lokale MOT-teamet.

2.april i år skrev Monika under kontrakten om å bli lokal MOT-ambassadør med MOT Løten. - Vi gleder oss masse til videre samarbeid med henne, og er veldig takknemlig for hennes store engasjement for ungdom og forebyggende arbeid, avslutter Kleppe-Ellingsen.

Monika Kørra er glad for å få være MOT-ambassadør
- Jeg er veldig takknemlig for at jeg får være en del av MOT teamet. MOT-filosofien og det holdningsskapende arbeidet organisasjonen driver, mener jeg er viktigere enn noen gang. Det kan være tøft å være ung i dagens samfunn, der vi måler oss opp mot det “perfekte utsnitt av andre menneskers liv” på Instagram og Facebook. Vi må jobbe sammen med ungdommen, og få frem at vi alle er bra nok akkurat som vi er. Dette er i samsvar med mitt hovedfokus i det arbeidet jeg gjør - at mennesker skal respektere seg selv og andre for å skape en tryggere og bedre fremtid, sier Monika Kørra. 

Les mer om vis MOT i Løten her
Besøk MOT i Løten på Facebook