MOT jobber etter disse verdiene:

MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei. 
 

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.
MOTs mål er å skape robuste ungdommer som inkluderer alle. MOTs resultater viser at det er færre elever som mobbes og mistrives på MOT-skoler. Kommunalsjef Arne Jørstad og MOT-koordinator Elin Kleppe Ellingsen

Kommunalsjef Arne Jørstad og MOT-koordinator Elin Kleppe- Ellingsen forteller at MOT har en tverrfaglig tilnærming innen både skole og folkehelse: 
- Vi har flere tiltak i prosjektet, og jobber aktivt i ungdomsskolen med samlinger, øvelser, rollespill osv. forteller Elin. MOT startet opp dette skoleåret.
Arne Jørstad forteller at målet er å skape robuste ungdommer som har en positiv tilnærming til hverandre.
– For å få til dette er det viktig at både foreldre/ foresatte og lærere har en god tilnærming og ser dette som et fellesansvar.

MOT-turnè i Løten 7. april
Den 7. april blir det konsert for ungdommene med Adrian Jørgensen i Løtenhallen. I tillegg blir det foredrag og Vis MOTsosialt opplegg denne dagen for flere. 
 

Vil du vite mer om MOT i Løten?
Følg oss på Facebook: MOT Løten
og på vår hjemmeside: www.loten.kommune.no/mot