Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet. Den nye kompensasjonsordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020. Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader. 

Se også: Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020.


Webinar om kompensasjonsordningen 2,0

BDOs eksperter gir en innføring i vilkårene og reglene for ordningen, herunder en oppdatering på endringene fra den første kompensasjonsordningen. Ordningen er i stor grad en videreføring av kompensasjonsordningen for mars til august 2020, men med visse endringer det er viktig å være klar over. Se webinaret fra 27.1. om ordningen her:


Fakta om ordningen:

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.

  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 15. mai 2021.

  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.

  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

  • Mer informasjon om ordningen kan finnes på www.kompensasjonsordning.no.

  • Regelverket for ordningen finnes her: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 - Kapittel 1. Virkeområde - Lovdata


Søknadsportal

Det åpnes for søknader 18. januar kl 08.00 i søknadsportalen. I portalen finner du informasjon om regelverk og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig før de søker. Brønnøysundregistrene har også bemannede veiledningstjeneste for bedriftene.

Næringsrådgiver i Løten kommune, Berte S. Helgestad oppfordrer alle bedrifter i Løten til å sette seg inn i ordningen og søknadsportalen: 

-Ikke nøl ta kontakt om det er noe du lurer på! 

Berte Sollerud Helgestad, E-post: berte@hamarregionen.no, Tlf. 99 51 25 12


Illustrasjonsbilde (AdobeStock)