Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Siste nytt

 • Berte Sollerud Helgestad

  Nå kan du søke om støtte til næringsutvikling!

  04.04.2017Jobber du med å realisere en idè og er i etablerings- eller utviklingsfasen har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Løten kommune. Fristen er 1. mai.
 • Inngangen til Løiten Lys

  Næringstreff med jubileumsmarkering for Løiten Lys

  25.11.2016Næringstreffet ble holdt fredag morgen i lokalene til 25 årsjubilanten Løiten Lys AS, og nærmere 30 næringslivsrepresentanter møtte til felles informasjon og idè-utveksling.
 • Berte Sollerud Helgestad

  Næringskontakt i Løten

  01.11.2016Hamarregionen Utvikling er vårt kontaktpunkt for deg som har spørsmål knyttet til næringsetableringer, næringstomter og liknende. Vi ønsker vår nye kontaktperson i Hamarregionen Utvikling Berte Sollerud Helgestad velkommen!
 • Vedovn

  Bytt vedovn og fyr miljøvennlig!

  01.10.2016Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med 3000 kr per ildsted inntil 2 per husstand. Det kan enten søkes på forskudd eller innen 3 måneder fra vedovnen er kjøpt inn.
 • Hageavfall skal leveres på egne mottak. Foto: Sirkula

  Ikke kast hageavfall eller potteplanter i naturen!

  07.09.2016Løten kommune støtter Sirkula IKS sin oppfordring om å ikke spre slike skadegjørere i naturen - det kan føre til store skader på skog og mark
 • Illustrasjonsbilde

  Disse fikk tilskudd til næringsformål i 2016

  05.07.2016Løten kommune innførte i 2016 en kommunal tilskuddsordning til næringsformål, og søknadene som kom inn er nå behandlet.

Næring og miljø

Se våre næringstomter her 

Løtens næringskontakt: Hamarregionen Utvikling

Hamarregionen Utvikling er vårt kontaktpunkt for deg som har spørsmål knyttet til næringsetableringer, næringstomter og liknende. 

Løten kommune deltar i det interkommunale næringssamarbeidet i Hamarregionen Utvikling (HrU) sammen med Hamar og Stange kommune.
Selskapet er finansiert av tilskudd fra kommunene, medlemsavgift for de deltakende bedriftene og av prosjektmidler som kommer fra oppdragsgivere/kunder som kjøper tjenester. 
Hamarregionen Utvikling ledes av et styre. Næringslivet er også representert i selskapet.

Ta kontakt: 
Løtens næringskontakt i Hamarregionen Utvikling er: Berte Sollerud Helgestad
Berte Sollerud Helgestad, tlf. 995 12 512
berte@hamarregionen.net 

Hamarregionen Utvikling
Hamarregionen Utvikling (HRU) er et interkommunalt utviklingsselskap for kommunene Hamar, Stange og Løten, og har rollen som næringsetat for Stange og Løten.

HRU har ansvaret for veiledning og støtte til næringslivet, spesielt i forhold til tilgjengelige støtteordninger og virkemidler. HRU sitt mandat er å jobbe for økt konkurransekraft og en mer dynamisk næringsutvikling i regionen.

HRU er sekretariatet for Hamarregionen Næringsforening, en som en medlemsbasert næringsforening som arrangerer møteplasser, seminarer og andre tiltak av betydning for enkeltaktører og næringslivet totalt sett.

Ta kontakt med med HRU om du ønsker å etablere næring, finne næringstomter og liknende i Løten.

Hamarregionen utvikling

E-post: post@hamarregionen.net
Tel.: 46 88 80 008 80 00
Adresse: Grønnegata 85, 2317 Hamar (Midtbyen Park)

http://www.hamarregionen.net/

HRU jobber etter disse målsettingene:
Hamarregionen Utviklings formål er å skape mer ”trøkk” i næringsutviklingen i Hamarregionen gjennom å:

 • Skape et aktivt og kompetanserikt miljø for næringsutvikling
 • Bistå i utvikling av regionens næringsliv og næringsklynger
 • Stimulere til nyetableringer, nyskaping og vekst i bedrifter, med særlig vekt på ungt entreprenørskap
 • Markedsføre Hamarregionen som Innlandshovedstad overfor næringsliv, offentlige institusjoner og samfunnet for øvrig
 • Utvikle regionens infrastruktur; veg, jernbane, nett/bredbånd Logo Hamarregionen
 • Bidra til stimulering og utvikling av unike forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer
 • Profilere og markedsføre regionen som en enestående bo-, arbeids-, lærings- og næringsregion

HRU skal være et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen.
Videre skal HRU fremme samarbeidet mellom de lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen.

Det er et mål at Hamarregionen evner å tiltrekke seg nye innbyggere for vekst og utvikling i regionen. Hamarregionen vil være en motor for vekst også i andre deler av innlandet. Det er viktig å begrense fraflytting fra regionen og utkantstrøkene, samt få til at dette området avlaster storbyen, utvikler gode næringsklynger og er attraktivt for innflyttere.

Se deres arrangementer her

 Følg på FacebookFølg Hamarregionen utvikling på Facebook

 

twitterFølg @Hamarregionen på Twitter

Sist endret: 31.03.2017
|
|
|