Se oversikt over næringsarealer i regionen kartløsningen og hvor de ligger. Kart over næringsarealer

Attraktive næringsområder i sentralt knutepunkt. Velkommen til å etablere deg! 

 40 minutter fra Gardermoen
► 4-felts motorvei
► Dobbeltspor jernbane
► 300.000 mennesker i jobbavstand


Næringsarealer i Løten kommune 

Kontaktperson:
Berte Sollerud Helgestad, berte@hamarregionen.no, tlf. 99 51 25 12 

ELVEBAKKEN
I Løten sentrum er Elvebakken næringsområde utbygd med tjenesteytende næringer samt noe produksjon.

ÅNESTAD
Næringstomter med direkte tilgang fra Riksveg 3 med ferdig opparbeidet firefelts veg og toplanskryss. Deler av området er ferdig regulert og tomter er opparbeidet med veg, vann/avløp og strøm til tomtegrensene. Øvrige arealer er avklart for næringsformål i kommuneplan.

HEGGVIN
Regulerer nå i underkant av 800 dekar til i hovedsak kraftkrevende industri i samarbeid med Hamar kommune. God infrastruktur med kort vei til RV3/RV25.


Se film fra Ånestad-området her: