Næringsstøtten administreres av Løten kommune i samarbeid med Hamarregionen Utvikling, som vurderer søknadene etter kriterier som ligger i vedtektene. Søknadsfristen for 2016 var 1. mai, og etter behandling av søknadene får disse tilskudd i år: 

Løten innredningssnekkeri AS på Ådalsbruk Innredningssnekkeriet AS
Tilskuddet gis til formål oppgadering av lakkrom, markedsføring og firmabil. 
Tilskuddet er på kr. 50 000,-
Se firmaets hjemmeside her
Besøk Løten innredningssnekkeri på facebook her

Karterud gård, Nosim flatbrød
Tilskuddet gis til formål kjøp av rundvirker og kombiovn.Nosim samler folk og gjør dem glade
Tilskuddet er på kr. 50.000,-
Se firmaets hjemmeside her
Besøk Nosim flatbrød på facebook her
Nosim flatbrød på Instagram (Nosim_samler_folk)

Vi gratulerer med tildelingen, og ønsker bedriftene lykke til videre!

Les mer om Løten kommunes næringsstøtte-ordning her