-  Støtten gis til investeringer og/ eller utvikling. Du kan søke om støtte til inntil 50% av investeringen eller utviklingskostnaden, begrenset oppad til 50.000 kr, forteller kommunens næringsansvarlige Berte S. Helgestad fra Hamarregionen utvikling. 

Hun oppfordrer alle som skal gjøre investeringer eller utvikling om å søke. Støtten gis ikke til rene driftskostnader, men utvikling av nettsider og innkjøp av nytt utstyr er eksempler på tiltak som har fått støtte. Støtten kan gis til både etablerte bedrifter som skal utvikle sin virksomhet og til nyetableringer.  I fjor var det åtte søkere som fikk mellom 20.000 og 40.000 kr hver.

​Søknadsfrist for næringsstøtte er 1. mai 2019.

>> Søknadsskjema og vedtekter for næringsstøtte finner du her


Disse mottok næringsstøtte i 2018

Se mer her: Løten kommune delte ut 270 000 til næringsformål

Utdeling av næringsstøtte 2018

Fra venstre: Ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Berte Solerud Helgestad (HRU) og Bjørn Åge Gundersen og Rita Helen Rønning fra Sveahjort.


Ta kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med næringsavdelingen v/ Hamarregionen Utvikling, Berte Sollerud Helgestad, berte@hamarregionen.net eller på tlf. 99 512 512. 

Vi ser fram til å motta din søknad!

Bilde fra utdelingen av næringsstøtte 2018
Bilde fra utdelingen av næringsstøtte 2018