Berte Solerud Helgestad i Hamarregionen Utivkling forteller at det kom mange god søknader av høy kvalitet!
Hamarregionen utvikling administrerer ordningen med næringsstøtte på vegne av Løten kommune, og sammen inviterte vi til en markering for mottakerne torsdag 5. juli på Grimset gård, hvor bringebærsesongen begynner neste uke (rundt 10. juli). 

Utdeling av næringsstøtte 2018 på Grimset gård

Fra venstre: Berte Solerud Helgestad (HRU), Aina Stormo (Jesperpus), Gerd Sletmoen (Løten Nærstasjon), Bjørn Åge Gundersen, Rita Helen Rønning (Sveahjort), Julie Engeloug (Grimset gård), Ingvill Sveen (Sveen Vestre), Jon Karlsen (Mattisrud), Henny Kildahl  (Nosim flatbrød/ Karterud gård), Erik Schjerpen Aspen (Aspens Utleieservice) og Bente Elin Lilleøkseth (ordfører).

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth delte ut blomster til alle, og uttrykte stolthet over alle de flinke og kvalitetsbevisste næringsdrivende i Løten! Vi gratulerer!

Disse fikk tilskudd i 2018

Aspens Utleieservice v/ Erik Schjerpen Aspen, kr. 20 000 (Midler til utvidelse av utstyrsutvalg).
Grimset gård v/ Julie Engeloug, kr. 40 000 (Midler til investering i kjølerom og utvikling av selvplukk-konseptet).
Jesperpus v/ Aina Stormo, kr. 20 000 (Videreutvikling av konseptet Jesperpus).
Mattisrud v/ Ingrid Lekve og Jon Karlsen, kr. 30 000 (Midler til utvikling av gårdsbutikk)
Nosim/ Karterud gård v/ Henny Kildahl, kr. 40 000 (Midler til investering i ny bakerovn for kjeksproduksjon).
Løten Nærstasjon v/ Gerd Sletmoen, kr. 40 000 (Midler til utvikling av nærstasjonskonseptet).
Sveahjort v/ Rita Helen Rønning, kr. 40 000 (Midler til foredling med kombiovn og kjøttkvern).
Sveen Vestre v/Ingvill Sveen og Erik Solheim Røhne, kr. 40 000 (Midler til investering i produksjonslokaler og utstyr).

Utdeling av næringsstøtte 2018 på Grimset gård Utdeling av næringsstøtte 2018 på Grimset gård (her utdeling til Sveahjort)


Se også Hamar arbeiderblad (link) og Østlendingen (link)   sine nyhetssaker om utdelingen.

Se mer om næringsstøtte:

>> Om næringsstøtte i Løten kommune
>> Retningslinjer/ vedtekter for næringsstøtte