• Har du planer om å etablere ny virksomhet?

  • Ønsker du å realisere nye ideer?

  • Ønsker du å videreutvikle bedriften din?

Da kan det godt hende at du kan tilses med tilskudd fra næringsformål-potten vår.

Det er satt av kr. 200.000,- hvert år fra 2016-2019, og støtte kan gis oppad til kr. 50.000,- per år.


Ordningen driftes av Hamarregionen utvikling, som er kommunens «næringsetat», og vil ta imot og kvalitetssikre Bilde fra tidligere utdeling av næringsstøttesøknaden:

  • Det er viktig å sette seg inn i kriteriene som ligger til grunn for ordningen, forteller hun, og legger til at det er bare å gjøre en avtale om en prat med henne, for å gå gjennom søknaden også før den ferdigstilles.
     

Vedtekter og skjema

Det er eget søknadsskjema som skal benyttes, og dette finner du, sammen med vedtektene, på Løten kommunes hjemmeside: loten.kommune.no/naringsstotte/

Søknadsfrist for er 1. mai.

Ta også gjerne kontakt med vår næringskontakt