Kommunene ble tildelt ekstramidler fra staten i forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting i kjølvannet av covid-19-utbruddet. 


Skal øke aktivitet og sysselsetting

Løten kommune fikk 785. 390 kroner fra staten til fordeling blant søkerne, og disse pengene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning. Tiltakene skal være basert på lokale utfordringer og behov samt motvirke negative virkninger av Covid-19. Midlene kommer i tillegg til kommunenes ordinære næringsstøtte. 

- Det er gledelig at flere ser på kompetansehevning, nye målgrupper, digitalisering og oppgradering for å kunne være konkurransedyktig, forteller næringsrådgiver Berte Helgestad.

Her er de som har søkt:

Søker

Tittel

Innvilget kr.

Aspens As

Søknad om midler i forbindelse med Covid-19

50 000

Bakken Øvre Gårdsmat

Støtte til utvikle ny halvfast ost, profilering, strekkode og rehabilitere osterom

75 000

Engebakken, Arne

Kompetanseheving for vekst

30 000

Friskus Frisklivssenter AS

"Make Family Great again"

75 000

Godshuset Løten

Etablering av godshuset Løten

0

Indigo Terapi L. Hagaseth

Tilskudd til kompetanseutvikling

15 000

Karoline Isabella Hagen Rønning

Søknad om videre utvikling av Anne hud og spa

20 000

Kostveileder jessica grønstad

Utvidelse av lokaler for tilpassing til avstandsregler

10 000

Løiten Hjorteoppdrett AS

Søknad om ekstraordinært næringsfond til utviklingstiltak for Løiten Hjorteoppdrett

50 000

Løten Bygdesag AS

Søknad om midler til utvikling / styrke porteføljen mot nye målgrupper.

40 000

Løten Manufaktur og Sko AS

Digitalisering, netthandelsløsning og kompetanseheving for å nå nye og eksisterende målgrupper

60 000

Løten Nærstasjon Kafe og Landhandleri AS

Søknad om prosjektstøtte webside

60 000

Løten Utleie og vask AS

Søknad om hjelp på korona tiden

20 000

Mona Lisa Løten AS

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid 19 Løten Kommune

30 000

P&L Byggmesterforretning AS

Søknad om støtte til kompetanseheving

30 000

Rokosjøen camping AS

Søknad om støtte til etablering av kjøkken, festsal og tilhørende fasiliteter

75 000

Sveahjort

utvikling/utvidelse  av sveahjort på Budor.

75 000

TD-metoden AS

Plan B kurs

30 000

TV-Gulbrandsen AS

Nødvendig oppgradering Stasjonsv.20  2340 Løten

40 000

Sum

 

785 000