Å stimulere til næringsutvikling er viktig for Løten kommune. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og til bedriftsutvikling for inntil 50 000 kroner. Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsningsområder.

​Søknadsfrist for næringsstøtte er 1. mai 2019.

>> Søknadsskjema og vedtekter for næringsstøtte finner du her


Disse mottok næringsstøtte i 2018

Se mer her: Løten kommune delte ut 270 000 til næringsformål

Utdeling av næringsstøtte 2018

Fra venstre: Ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Berte Solerud Helgestad (HRU) og Bjørn Åge Gundersen og Rita Helen Rønning fra Sveahjort.


Ta kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med næringsavdelingen v/ Hamarregionen Utvikling, Berte Sollerud Helgestad, berte@hamarregionen.net eller på tlf. 99 512 512. 

Vi ser fram til å motta din søknad!