Å stimulere til næringsutvikling er viktig for Løten kommune. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og til bedriftsutvikling for inntil 50 000 kroner. Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsningsområder.

​Søknadsfrist for næringsstøtte er 30. april 2018.

>> Søknadsskjema og vedtekter for næringsstøtte finner du her


Se også sak om næringsstøtte i Løtenavisa her:

Mottakere av næringsstøtte 2017 sammen med Berte Sollerud Helgestad (HRU) og ordfører Bente Elin Lilleøkseth

>> Link til Løtenavisa februar 2018
 

Ta kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med næringsavdelingen v/ Hamarregionen Utvikling,Kontakt Berte Sollerud Helgestad i HRU

Berte Sollerud Helgestad, berte@hamarregionen.net eller på tlf. 995 12 512. 

Vi ser fram til å motta din søknad!