Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Norderhovskogen boligtomter - utsolgt

Norderhovskogen er vårt nyeste tomtefelt med 29 boligtomter som ble lagt ut for salg høsten 2015. Her er det kort vei til det meste. Feltet ligger på venstre side av Budorvegen, like etter Brenneriroa. Tomtene er byggeklare.Skilt ved innkjøringen til tomteområdet
Tomtene er opparbeidet med: 

 • Vann/ avløp/ strøm
 • Fiber
 • Gatelys
 • Lekeplass/ ballplass

Norderhovskogen tomtefelt ligger sentralt:

 • Nærhet til etablert boligområde
 • Gang- og sykkelsti til Lund skole og Lund barnehage
 • Gang- og sykkelsti til Løten sentrum og Hamar
 • Dagligvarebutikk (med søndagsåpent)
 • Fine områder for turer og aktiviteter i nærmiljøet, og kort vei til gode skianleggBildet tatt mot Vestre Norderhovskogen

Kontaktperson tomter:

Oppmålingsingeniør Odd Kirkeby, tlf. 62 56 40 43/ 62 56 40 00 
odd.kirkeby@loten.kommune.no  /post@loten.kommune.no .

Adressekart over tomtefeltet (last ned)


Adressekart (klikk på bildet for forstørring):

Adressekart Norderhovskogen

Oversikt over tomtene med areal og adresser:

Tomter Norderhovskogen
Adresse m2 Ledig/solgt

Østre Norderhovskogen 1

1212,99

SOLGT

Østre Norderhovskogen 3

993,50

SOLGT

Østre Norderhovskogen 5

904,26

SOLGT

Østre Norderhovskogen 7

891,68

SOLGT

Østre Norderhovskogen 9

821,44

SOLGT

Østre Norderhovskogen 11

820,89

SOLGT

Østre Norderhovskogen 13

892,91

SOLGT

Østre Norderhovskogen 15

927,28

SOLGT

Østre Norderhovskogen 17

793,20

SOLGT

Østre Norderhovskogen 19

1000,20

SOLGT

Østre Norderhovskogen 21

1081,01

SOLGT

Østre Norderhovskogen 23

986,77

SOLGT

Østre Norderhovskogen 25

1097,89

SOLGT

Kjelsrudvegen 1

1272,13

SOLGT

Kjelsrudvegen 3

1103,72

SOLGT

Kjelsrudvegen 5

998,09

SOLGT

Kjelsrudvegen 7

926,44

SOLGT

Kjelsrudvegen 9

865,65

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 1

735,97

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 2

588,90

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 3

783,41

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 4

650,92

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 5

694,76

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 6

724,05

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 7

1027,05

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 8

856,77

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 9

956,21

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 11

697,11

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 13

827,94

SOLGT

Tomtepriser:

 • Østre Norderhovskogen og Kjelsrudvegen 1: kr 270,- pr m. Tomteprisene var uendret i 2016.
  Pris 2017: Kr. 277,- pr. m2.
 • Kjeldsrudvegen og Vestre Norderhovskogen: kr 370,- m. Tomteprisene var uendret i 2016.
  Pris 2017: Kr. 380,- pr. m2.

I tillegg påløper følgende kostnader:
NB! Prisene kan endres ved årsskiftet.

Reguleringsbestemmelser og reguleringsplan:

Beliggenhet Norderhovskogen

Beliggenhet Norderhovskogen

Sist endret: 10.03.2017
|
|
|