Norderhovskogen tomtefelt med 29 boligtomter ble lagt ut for salg høsten 2015.

Her er det kort vei til det meste. Feltet ligger på venstre side av Budorvegen, like etter Brenneriroa. Tomtene er byggeklare.Skilt ved innkjøringen til tomteområdet

Opparbeidete tomter: 

 • Vann/ avløp/ strøm
 • Fiber
 • Gatelys
 • Lekeplass/ ballplass


Sentralt beliggenhet:

 • Nærhet til etablert boligområde
 • Gang- og sykkelsti til Lund skole og Lund barnehage
 • Gang- og sykkelsti til Løten sentrum og Hamar
 • Dagligvarebutikk (med søndagsåpent)
 • Fine områder for turer og aktiviteter i nærmiljøet, og kort vei til gode skianlegg

  Bildet tatt mot Vestre Norderhovskogen


Kontakt oss

Oppmålingsingeniør Odd Kirkeby,
tlf. 62 56 40 43/ 62 56 40 00 
odd.kirkeby@loten.kommune.no 
post@loten.kommune.no .


Adressekart

>>Adressekart over tomtefeltet (pdf)
 

Adressekart Norderhovskogen

Oversikt over tomtene med areal og adresser:

Tomter Norderhovskogen
Adressem2Ledig/solgt

Østre Norderhovskogen 1

1212,99

SOLGT

Østre Norderhovskogen 3

993,50

SOLGT

Østre Norderhovskogen 5

904,26

SOLGT

Østre Norderhovskogen 7

891,68

SOLGT

Østre Norderhovskogen 9

821,44

SOLGT

Østre Norderhovskogen 11

820,89

SOLGT

Østre Norderhovskogen 13

892,91

SOLGT

Østre Norderhovskogen 15

927,28

SOLGT

Østre Norderhovskogen 17

793,20

SOLGT

Østre Norderhovskogen 19

1000,20

SOLGT

Østre Norderhovskogen 21

1081,01

SOLGT

Østre Norderhovskogen 23

986,77

SOLGT

Østre Norderhovskogen 25

1097,89

SOLGT

Kjelsrudvegen 1

1272,13

SOLGT

Kjelsrudvegen 3

1103,72

SOLGT

Kjelsrudvegen 5

998,09

SOLGT

Kjelsrudvegen 7

926,44

SOLGT

Kjelsrudvegen 9

865,65

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 1

735,97

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 2

588,90

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 3

783,41

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 4

650,92

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 5

694,76

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 6

724,05

Solgt 24.05.2018 ved loddtrekning

Vestre Norderhovskogen 7

1027,05

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 8

856,77

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 9

956,21

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 11

697,11

SOLGT

Vestre Norderhovskogen 13

827,94

SOLGT

Tomtepriser: 

 • Østre Norderhovskogen og Kjelsrudvegen 1:
  Pris 2018: 284 kr. per kvm.
   
 • Kjeldsrudvegen og Vestre Norderhovskogen: 
  Pris 2018: Kr. 380,- pr. m2.

I tillegg påløper følgende kostnader:
NB! Prisene kan endres ved årsskiftet.

Reguleringsbestemmelser og reguleringsplan:

Beliggenhet Norderhovskogen

Beliggenhet Norderhovskogen