Loddtrekningen ble foretatt av politiet, som trakk nummer en, i tillegg til en reserve. På bildet foretar Jan Kampenhøy (politiet) trekningen sammen med Odd Kirkeby (oppmålingsingeniør) til venstre. 

Loddtrekning av boligtomt ble foretatt av politiet i Løten (t.v.). Odd Kirkeby til venstre

Tomta ligger i det nyetablerte boligområdet Norderhovskogen i Brenneriroa, og er på 724 kvm. Tomta ble nylig solgt tilbake til kommunen, og er ikke bebygget. Denne tomta selges nå videre.

Løten kommune har over flere år merket en stor interesse for kjøp av boligtomter, og vi jobber kontinuerlig for å legge til rette slik at folk kan få bygge seg ny bolig i Løten. Det siste området som ble lagt ut for salg var Slipervegen 2-22, hvor alle tomtene ble solgt på under en time.


Flere områder vil bli regulert

Det neste tomte-området som vil bli planlagt i regi av Løten kommune ligger på Ådalsbruk nord for Ådalsbruk arbeidersamfund og vest for Formervegen, som er en del av Ådalsfeltet. Tomter her vil anslagsvis legges for salg tidligst i første halvår av 2019.
 

Lenger fram ligger også utvikling av et nytt tomtefelt på Bergum, og tomtene her vil tidligst legges for salg i 2020. Vi presiserer at også her er tidsangivelsen et anslag. 
Vi legger ut mer informasjon her på nett når det vi vet mer om tidsforløpet, så følg med!