Turposter på Hedmarken er et stort samarbeidsprosjekt som Hamar og Hedmarken turistforening har koordinert i mer enn 10 år. Turposter 2022 spleiselag med frivillig innsats og lokalkunnskap + offentlig og privat støtte.

Alle har vi et mål om å legge til rette for gode turopplevelser i nærmiljøet i den kommunen man bor og i nabokommunene.

Sesongen er 30. april til og med 16. oktober (noen poster blir tilgjengelig litt senere pga snøforhold og villreinkalving).

Alle turforslagene finner du på ut.no

Felles for alle 40 turpostene med tilhørende turforslag kjennetegnes av positive grunneiere. Vi ber derfor alle deltakere være ekstra påpasselige med å respektere angitt parkering, vise hensyn til dyr på beite, ta med eget søppel og følg angitt turbeskrivelse. Bruk gjerne sykkel til startpunktet.

Man kan notere postkoden i trykksaken eller man kan kvittere digitalt via UT-appen når man er nærmere posten enn 75 meter. 

Premier

Det blir også i år deltakerpremier til barn/unge som tar minst 6 poster. Premien er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Den premien er et spleiselag mellom Sparebank1 Østlandet, kommunene, HHT og Ankerskogen svømmehall. I tillegg blir det uttrekkspremier i hver kommune. 

Man kan hente seg turposthefter på servicekontorene, bibliotekene, noen sportsbutikker, svømme/idrettsanlegg og aktuelle matbutikker som ligger sentralt til i forhold til turer. HHT-butikken i Strandgata 45 i Hamar har alltid alle fire heftene tilgjengelig.

Løten

Emilie Westli Andersen fra HHT Løten krets har ansvaret for alle 10 turpostene i Løten. Idrettskonsulent Ole Eskild Dahlstrøm i Løten kommune er svært glad for dette og vet at denne tilretteleggingen betyr mye for mange. Emilie frister denne gangen med poster både ved fossefall (Sagbakken-fossen anbefales som sesongstart - og Korpreiret fra 10. juni), 3 poster i Mosjømarka, Væringsåsens promenadestier fra Nordhue og nærmiljørunder.

Se brosjyrene med turposter og kart: