Nye vann- og avløpsledninger

Det bygges nye vann og avløpsledninger langs Brennerivegen, i tillegg til at det også skiftes ut noen eksisterende. Det er behov for å øke kapasiteten på vann og avløp både i dette området, men også for å ha god kapasitet videre nordover. På grunn av dette arbeidet er det behov for å stenge Brennerivegen nedenfor Løten Mølle, og den vil være stengt fram til arbeidet er ferdig ca. den 1. september. Vi oppfordrer til å følge skilting og ta hensyn i trafikken. 

Les mer på prosjektets egne side