Dette er den høyeste prosentvise veksten i regionen. - Jeg er stolt av at veksten fortsetter inn i 2022, kommenterer ordfører Marte Larsen Tønseth. Vi gleder oss over gode fødselstall og netto innflytting!

Dette er tallene for Løten

Ved inngangen av 2022 hadde Løten 7 715 innbyggere, og i løpet av årets tre første måneder økte vi innbyggertallet med 23 innbyggere. 

  • Netto fødselstall: 0 (20 fødte og 20 døde)
  • Netto innflytting (innflyttede og utflyttede, innvandret og utvandret): 23

Ved kvartalets utløp (31. mars) hadde innbyggertallet dermed økt til 7 738 personer. -Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og vil fortsette å skape gode bomiljøer og tjenester, avslutter ordføreren

Se folketallene fra SSB her:

Befolkning 1. kvartal 2022