I år ønsker vi å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Men det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn hvor folk må presse seg gjennom et nåløye for å passe inn.

Vi ønsker at årets markeringer bidrar til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Velkommen til markeringen av

verdensdagen for psykisk helse 2022

#løftblikket

Tid: Torsdag 27. oktober kl. 11:00 – 14:00

Sted: Ungdommens hus/Værestedet

Info om dagen:

  • Det er inviterte som kommer og snakker om tema.
  • Musikeren Mone Evensen kommer og spiller for oss fra kl 12.00
  • Det vil bli en enkel bevertning med mat, kake og kaffe

Verdensdagen for psykisk helse