Selv om krysset nå åpnes for trafikk gjenstår det en del arbeid, med oppmerking, asfalt på noen gangveger, støyskjerm langs Kirkevegen m.m.

Vegvesenet takker for utvist tålmodighet, og ber om at trafikantene tar hensyn til anleggsarbeidet også i de tre-fire siste ukene før krysset er helt ferdigstilt. 

Prosjekt ny rundkjøring i Veenskrysset

Prosjekt nye vann og avløpsledninger Veenskrysset og Veenshøgda