Ekstra vaksineringsdag

På grunn av stor pågang arrangeres en ekstra vaksinasjonskveld torsdag 10.11 kl 16-17 hos Løten legesenter. Timebestilling på telefon 62 56 42 00. Velkommen!

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av mange kroniske grunnsykdommer.

Beskytter

Sykehusinnleggelse kan være nødvendig ved alvorlige komplikasjoner. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen beskytter mot alvorlig influensa, og vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Spesielt viktig å vaksinere seg i år

De to foregående influensasesongene var spesielle og utypiske. Det var svært lite influensa i omløp. Årsaken til dette var de strenge smitteverntiltakene mot koronaviruset. Nå når slike tiltak ikke lenger er i bruk vil influensavirus igjen sirkulere i samfunnet. Fordi vi har hatt svært lite influensa de siste sesongene vil befolkningen ikke ha like god naturlig immunitet som normalt. Til sammen gir dette økt sannsynlighet for at vi får et større utbrudd av influensa kommende sesong. Det er derfor i år spesielt viktig at personer i målgruppen tar influensavaksinen. Anbefalt vaksinasjonsperiode er oktober-desember.

Disse anbefales å ta vaksinen

Alle over 65 år, gravide, samt personer i alle aldre med en rekke kroniske sykdommer er anbefalt influensavaksine. Oversikt over hvem som tilhører målgruppen for influensavaksinering finner du her.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte (personer med kraftig redusert immunforsvar).
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Hvor og når kan du ta vaksine

Årets influensavaksine kan fås på ordinære timer hos fastlege og på vaksinasjonskvelder på legesentrene.>

Løten legesenter har vaksinasjonskveld mandag 24. oktober og mandag 31. oktober fra kl. 16.00.

Bristol legesenter har vaksinasjonskveld onsdag 26.oktober og onsdag 2. november fra kl. 16.00.

Du bestille time ved å ringe legesenteret:
Løten legesenter 62 56 42 00
Bristol legesenter 62 54 70 70
Pris for vaksina er kr 250,- 

Alle voksne og barn i risikogruppe anbefales vaksine. Fastboende uten fastlege i Løten kan få vaksine på Løten legesenter, men har du fastlege i en av nabokommune så skal denne benyttes.