Løten kommune har i løpet av badesesongen tatt flere vannprøver, og gitt informasjon om resultater fra disse. 

Hva vi måler

  • E. coli-bakterier: Dette er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid.
  • Intestinale enterokokker (IE): Dette er også tarmbakterier, men disse er av en type som overlever lenger i vann enn koliforme bakerier og viser at virus kan være tilstede i vannet. Et visst innhold av slike bakterier i vann- og vassdrag er helt naturlig, men et svært høyt innhold av disse organismene i badevann kan være sykdomsfremkallende.

Følgende grenseverdier for å beskrive badevannskvalitet er fastsatt av Folkehelseinstituttet:

  • GOD: Lavere enn 100
  • MINDRE GOD: Mellom 100 og 1000
  • IKKE AKSEPTABEL: Over 1000

(Måleparameterne er MPN/100 ml for E.coli og kde/100 ml for IE)

Badeplassene som er sjekket på ettermiddagen den 26. juli viser følgende resultat:

Haverbekkvika, sandstrand ved bekkeutløp:
E. coli: God (63)
IE: God (22)

Haverbekkvika ved brygge:
E. coli: God (14)
IE: God (24)

Koiedalen, Budor:
E.coli: Mindre god (248)
IE: God (37)

Mosjøen ved Mosjøbergkoia:
E.coli: God (15)
IE: God (6)

Se oversikt over badeplasser i Løten her