Følg hygieniske prinsipper i møte med våre pasienter og brukere av helsetjenester.

For til tross for vaksinering er det mange som har et nedsatt immunforsvar og det er derfor viktig å fortsatt skåne disse. 

Vi ber deg derfor om å være nøye med håndhygiene når du kommer på besøk, ikke kom på besøk dersom du har luftveissymptomer eller har testet positivt for Covid-19.

Vi håper på forståelse og etterlevelse av dette, da målet er å beskytte våre pasienter som bor på Løten Helsetun.