Løten kommune ønsker å styrke pårørendeinvolvering, skape forventningsavklaring og kunnskap om hva pårørende opplever og ønsker forbedring på.

Svar på pårørendeundersøkelsen her

- Vi ønsker å ha en god dialog med pårørende. Det er kjempeviktig for at vi skal utvikle tjenestene våre, sier Kristin Lindberget, virksomhetsleder ved Løten helsetun.

- Undersøkelsen gir de pårørende en mulighet til å si sin mening og være med å påvirke. Vi ønsker å involvere de pårørende slik at vi kan gi en så god tjeneste som mulig til tjenestemottaker, sier Cecilie Nilsen, virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester. 

Gir lokale fakta

- Gevinstene av undersøkelsen er at vi får tilbakemelding fra kommunens egne pårørende og at vi går fra "tro" til "fakta". Det gir stor verdi for oss, at det er lokale svar. Det gir framdrift i eget pårørendearbeid, sier Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier. 

Kommunen skal bruke resultatene i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. Resultater vil også bli benyttet til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner. Det er kun tilgang på anonyme data.

Undersøkelsen tar ca 10-20 minutter å gjennomføre, avhenger av svarene som gis. Du trenger ikke logge inn noe sted for å delta. Gå rett inn på undersøkelsen og start med å svare på spørsmålet "Er du pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester?".

Trenger du hjelp til å svare på undersøkelsen?

Da kan du møte opp på Løten frivilligsentral på fredager mellom klokka 10 og 13 (ikke den siste fredagen i måneden). Ta gjerne med egen pc om du har det.

Du kan også få hjelp på biblioteket. Trenger du veiledning er det mulighet for dette på torsdager mellom kl. 13.00 og 19.00. Trenger du kun å låne pc er det mulig i hele bibliotekets åpningstid.

Bibliotekets åpningstider finner du her

Undersøkelsen er allerede åpen og du kan svare helt fram til 31.mars.