I første omgang settes det i gang skremselstiltak. Løiten Almenning stiller med mannskap på morgenen og det vil også bli tiltak på kveldstid for å få fuglene unna badeområdet. 

Dette tiltaket blir gjort i samråd med viltansvarlig i Løten kommune, Håkon Stræte Bjørnstad.