Hvem har rett til barnehageplass?

  • barn som er født senest 31.12 året før det søkes om barnehageplass
  • barnet må bo i Løten
  • foresatte har søkt innen fristen for hovedopptaket (1.mars)


Hvordan foregår barnehageopptaket?

Vi har flere opptaksrunder, og alle som har søkt hovedopptaket (innen 1. mars) vil få et svar innen utgangen av mai. De første svarene blir sendt ut i løpet av mars. 

Se hvordan du søker om plass
 

Søke barnehageplass