Statsforvalteren har derfor sendt ut varsel om at at farenivået er på gult nivå.

Bålforbud fra 15. april
Vi ber dere derfor være ytterst forsiktig med ild, og vi minner om bålforbudet som gjelder for perioden 15. april - 15. september:

Tenning av bål
Det er generelt forbud mot å tenne bål i- eller i nærheten av skog eller annen utmark i perioden fra 15. april til 15. september. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette.

Brenning av avfall
All brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt i Norge. En har likevel lov til å fyre opp rent organisk avfall som kommer fra privat husholdning. Dette innebærer eksempelvis mengde tilsvarende en vanlig biltilhenger av kvister, løv og annet hageavfall. Dette må kunne betegnes som «vanlig forurensing». Det er ikke lov å brenne noen form for produksjonsavfall, f.eks. bygg- og anleggsavfall.

Flatebrenning/halmbrenning
Det er lov å brenne av halm på åkrer i jordbruksøyemed. Det er også tillatt å brenne av skogsflater i forbindelse med skogbruk.

Bruk fornuft
I alle tilfeller ved bruk av ild er det viktig å ta hensyn til brannfaren. Det er også viktig å huske at bråtebrenning kan være ubehagelig for andre, særlig for eksempel for allergikere. Brenning er uønsket dersom det medfører helse- og miljøbelastning for lokalmiljøet.