Statens vegvesen stilte med stor saks til snorklippinga, men den var nok litt skjem, for lærling Martine Engen måtte fram med arbeidskniven for å komme gjennom. Snora ble klippet og vegen offisielt åpnet med mange tilskuere fra Dobloug entreprenør, Statens vegvesen, formannskapet og løtensokninger. Før klippinga deklamerte Martine et dikt hun hadde skrevet til ære for åpninga. Det gikk slik:

Roser er røde
Fioler er blå
Veenskrysset har åpnet,
kjør på!

Samferdselsløft for kommunen

Ordfører Marte Larsen Tønseth var blid som sola denne viktige dagen for samferdselen i kommunen. Hun løftet fram de avbøtende tiltakene som er og blir utført og er under arbeid i Løten. Totalt 5,2 kilometer med gang- og sykkelveg er etablert, sykkelprioritering i form av inntrukket kantlinje og fartsgrense 60 km/t mot Elverum, rundkjøring i Prestegårdskrysset, miljøtiltak i Brennerikrysset og rundkjøring her i Veenskrysset. 

- Det er en stor dag for Løten. Jeg vil takke alle berørte for tålmodigheten i anleggsperioden og en spesiell takk går til næringslivet som har merket belastningen av et annet kjøremønster, sier Marte Larsen Tønseth. 

Hun er imponert over hva som har blitt skapt på kort tid og den store innsatsen for å holde tidsfristen. 

Ordfører Marte Larsen Tønseth åpner Veenskrysset

- Dere har lagt til rette for at vi kan jobbe videre med etablering av elvepark ved Vingerjessa, utskiftning av flere bruer over Vingerjessa som også vil være et flomtiltak for videre kunne utvikle den flotte idrettsparken vår. Dette er videre tiltak vi skal ta tak i, sier Larsen Tønseth. 

Gladnyhet fra vegvesenet

Prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland, kunne fortelle at det i morgen er 12 år siden den første rundkjøringen i rv3/25-prosjektet ble åpnet i Elverum og i dag åpner den tiende og siste i Løten. Meland trakk fram at Løten har fått en ny inngangsdør, med blant annet bussholdeplass for ekspressbuss, ny bru, nye støyskjermer og nye vann- og avløpsledninger.

- Dobloug har nå bygd om Veensbakken slik at den er omtrent som den var for 40 år siden, før den trafikkfarlige vegen ble lagt om, sier Meland. 

Nå er trafikksikkerheten i høysetet og representanten fra Innlandet fylkeskommune understreker at det er fint å ta over ansvaret for en trafikksikker veg. 

Prosjektet er gjennomført uten personskader. Det har vært mange lærlinger i sving på anlegget, noe som er positivt med tanke på framtida.

- En stor takk til alle trafikanter og naboer som har vært veldig tålmodige den sommeren her. Så må løtensokningene smøre seg med en tube tålmodighet, for vi har bestemt at vi skal bygge om rundkjøringa i Prestegårdskrysset før vinteren. Så vi er ikke helt ferdig med arbeid her i Løten ennå, smiler Meland og møter hurrarop fra tilskuerne.

Åpning av Veenskrysset 19.10.22

Anleggsperioden har vart fra 21. mars til 14. oktober og arbeidet er gjennomført av Dobloug entreprenører.