Fra 2020 vil det være forbudt å bruke fossil og parafin til oppvarming. 


Det er Hedmarken Brannvesen som ivaretar informasjon og oppfølging av dette. 

På Hedmarken Brannvesen sine hjemmesider finner du blant annet søknadsskjema for fjerning, utskifting eller sanering av oljetank.

>> Hedmarken Brannvesen