Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Et oljefritt Løten

Har du oljefyr eller parafinkamin? Hva nå?

Dersom du har oljefyr eller parafinkamin, vil du stå overfor et viktig valg som vil ha betydning for oppvarming av din bolig i uoverskuelig fremtid. Myndighetene har signalisert et det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger.

Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter, og detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke. Men signalene er såpass entydige at alle aktører i forvaltningen og næringslivet forholder seg til at dette blir gjennomført.

Den rødgrønne regjeringen lanserte dette første gang i sin regjeringserklæring (Soria Moria). Ambisjonene ble fastsatt i klimaforliket i Stortinget, og senere videreført i regjeringen Solbergs regjeringserklæring fra 2014.  

Start planelggingen nå
Dette ligger fremdeles noen år frem i tid, men vil trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

På disse nettsidene vil vi orientere om hvilke reelle alternativer for utskifting av oljefyren og parafinkaminen som er kommersielt tilgjengelige på markedet i dag, hvilke faktorer som taler for og imot de ulike løsningene, og hvilke praktiske og økonomiske forhold du bør ta i betraktning ved vurdering av løsninger.

Flere løsninger - du må velge
Materialet har ingen ambisjoner om å konkludere med hva som er den beste løsningen i din bolig. Dette avhenger av boligen og eksisterende varmeanlegget utforming og teknisk standard, investeringsvilje, tilgang og pris på energikilde, interesse og kapasitet til egeninnsats osv.

Til syvende og sist er det leverandører av de ulike alternativene som kan gi deg konkrete vurderinger og prisantydninger på sine respektive løsninger – og som du må ta en beslutning ut i fra.

Men det er vårt håp at informasjonen kan gi deg som boligeier en grunnleggende kunnskap om hvilke muligheter du har, slik at du er så godt rustet som mulig når du skal ut i leverandørmarkedet og etterspørre oppvarmingsløsninger som er gode for akkurat din bolig.
 

Alternativer - lenker til faktaark
Oljefyring Parafinkamin
Luft/vann-varmepumpe    Rentbrennende vedovn
Væske/vann-varmepumpe Luft/luft-varmepumpe
Vedfyr Pelletskamin
Bioolje  
Pelletskjel  
Solvarme  
Vedovn med vannkappe  

For mer informasjon, se Enovas sider. 

PS. Målgruppen for infoen på disse nettsidene er private husholdninger og mindre bedrifter som har fossile fyringsanlegg på samme størrelse. For større bedrifter, borettslag og lignende er anleggene større dimensjonert og innehar mer komplekse utfordringer. Dette krever gjerne tilgang på mer spisset og sammensatt kompetanse. 

 

Sist endret: 20.03.2017
|
|
|