Oppmålingstjenesten ligger i virksomhetsområdet Teknisk Forvaltning som har kontorer i rådhuset Tingberg, og har ansvar for følgende tjenester:

  • Oppmåling av eiendommer 
  • Deling av eiendom
  • Omgjøring av festet tomt til eiet tomt

Løten kommune tar i mot delesaker og kartforretningsrekvisisjoner på følgende måte:
(se menypunktene til venstre)

  • Elektronisk
  • Papirskjema
  • Kartvedlegg med inntegnet informasjon fra rekvirent

Ta kontakt
Har du spørsmål angående regler om deling av eiendom og prosedyrer, kontakt landmåler
Odd Kirkeby på tlf. 62 56 40 43, e-post: odd.kirkeby@loten.kommune.no