Frist for å søke om barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars


Ønsker du barnehageplass til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes til hovedopptaket innen denne datoen. Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 


Slik foregår barnehageopptaket

De som har rett på plass, det vil si: Er født senest 31.12.19 og er bosatt i Løten og har søkt innen fristen 1.3.2020. vil få tildelt plass fra nytt barnehageår.

Vi har flere opptaksrunder, og alle som har søkt hovedopptaket vil få et svar i innen utgangen av mai. De første svarene gikk ut i løpet av mars.

Foresatte får beskjed på mail og bekrefter at de tar plassen. Om du får tilbud om 2. valget eller lavere, har du også mulighet til å stå på venteliste til 1. valget. Takk ja til plassen du får tildelt, og kryss av for at du fortsatt vil stå på venteliste. 

 

Ny søknadsportal

Løten kommune har skiftet administrativt opptaksprogram og søknadsportal, Visma Flyt Barnehage. Alle som har stått på venteliste må søke på nytt. Her kan du både søke om ny plass, endre type plass og si opp barnehageplassen til ditt barn. 

I søknaden må du oppgi en epost-adresse, hvor du etterhvert vil motta tilbud om barnehageplass. Du logger deg da inn via ID porten for å svare på om du tar plassen.

Husk å oppgi flere alternativer på søknaden, da enkelte barnehager har få ledige plasser. Det vil også i år være en del foreldre som får tilbud i en barnehage de ikke har søkt, pga lite ledige plasser i enkelte områder av Løten.

 

Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon

Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon skal lastes opp i søknaden din i barnehagesystemet. Sørg for å ha vedlegg tilgjengelig digitalt før du søker. Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.


Har du spørsmål om opptak?

Kontakt opptaksansvarlig:
Gunn Slettvold, tlf. 62 56 42 73/ gunn.slettvold@edu.loten.kommune.no


Se også: