Frist for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2020/ 2021 er 1. mars 2020.

Ønsker du barnehageplass til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes til hovedopptaket innen denne datoen. Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 


Søknadsportalen er for øyeblikket stengt

Løten kommune skifter administrativt opptaksprogram og søknadsportalen for å søke barnehageplass, søke om endret type plass, oppsigelse av plass er derfor stengt frem til 1. januar 2020.
Dersom det ønskes barnehageplass fra høst 2020 kan du søke etter 1. januar 2020.
Ny lenke til søknadsportal finner du her etter 1. januar

Vi minner om at søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageplass fra høsten 2020 er 1. mars 2020.

Ved behov for barnehageplass tidligere kontakt den aktuelle barnehagen. 

Se oversikt over barnehagene her:


Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon

Denne type opplysninger sendes i brev direkte til den barnehagen som er prioritert som første prioritet.
Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.


Har du spørsmål om opptak?

Kontakt opptaksnemnda v/ leder for opptak 2020/2021:
Tove Paulsen Trætteberg, tlf. 62 56 42 86, Tove.Paulsen.Traetteberg@edu.loten.kommune.no


Se også: 

Betalingssatser for barnehageplass

Vedtekter for kommunale barnehager Løten kommune

(Vedtekter for de private barnehagene finner du på hjemmesidene til den enkelte private barnehage, som du finner her i barnehageoversikten.)