Frist for å søke om barnehageplass fra barnehageåret 2018/2019 er 1. mars 2018

Du kan søke allerede nå!

Illustrasjonsbilde: Barna i Ryli barnehage koser seg på skøyteisen (mars 2017)


Barnehageportalen - søknad og svar på søknad

For å søke om barnehageplass til ditt barn må du søke her (Barnehageportalen)

>> Barnehageportalen (søknad)

Alle må i søknaden oppgi en e-post adresse da tilbudet om barnehageplass blir sendt ut på e-post. Foreldre logger seg inn via ID porten for å svare på om de tar plassen.
I barnehageportalen kan du både søke, endre søknaden og svare på opptaket og tilbudt plass. 

NB! Ønsker du barnehageplass til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes nå til hovedopptaket. 
Frist: 1. mars 2018.

>> Se også barnehagevedtektene for mer informasjon om dette

>> Se også priser/ betalingssatser for barnehageplass


Hvordan søke barnehageplass?

  • Gå inn i portalen på «Søk barnehageplass»
  • Velg den/de barnehagene du ønsker å søke om plass i barnehagen
  • Trykk deretter på send søknad

Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha epost, mobilnummer og fødselsnummer/ D-nummer.

Her søker du


Innlogging når du skal følge opp din søknad

Du må logge deg inn når/om du skal endre, følge saksgangen, svare på tilbudt plass, si opp plass eller endre plass. 
NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden fra 16. mars til 30. juni.
Vi bruker ID-porten hvor du kan velge blant disse elektroniske ID: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.


Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon

Denne type opplysninger sendes i brev direkte til den barnehagen som er prioritert som 1. prioritet.
Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.

Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 


Har du spørsmål om opptak?

Kontakt opptaksnemnda v/ leder for opptak 2018/2019:
Ingrid Bjørnstad tlf. 62 56 42 45 mail: ingrid.bjornstad@loten.kommune.no


Se også: 

Vedtekter for kommunale barnehager Løten kommune

Vedtekter for de private barnehagene finner du på hjemmesidene til den enkelte private barnehage.