Frist for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2020/ 2021 er 1. mars 2020.

Ønsker du barnehageplass til ditt barn neste barnehageår (uansett når) må det søkes til hovedopptaket innen denne datoen. Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 


Hvordan søke barnehageplass?

I barnehageportalen kan du både søke, endre søknaden og svare på opptaket og tilbudt plass. Foreldre logger seg inn via ID- porten for å svare på om de tar plassen.Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha epost, mobilnummer og fødselsnummer/ D-nummer.

  • Gå inn i portalen på «Søk barnehageplass»

  • Velg den/de barnehagene du ønsker å søke om plass i barnehagen

  • Trykk deretter på send søknad

  • Barnehageportalen 
    NB! Ny søknadsportal blir tilgjengelig før fristen for hovedopptaket. 
    (Det vil bli tatt i bruk et nytt system/ søknadsskjema i forkant av denne datoen, og informasjon om dette vil legges her senere.)


Innlogging når du skal følge opp din søknad

Du må logge deg inn når/om du skal endre, følge saksgangen, svare på tilbudt plass, si opp plass eller endre plass. 
NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden fra 16. mars til 30. juni.
Vi bruker ID-porten hvor du kan velge blant disse elektroniske ID: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.


Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon

Denne type opplysninger sendes i brev direkte til den barnehagen som er prioritert som første prioritet.
Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.


Har du spørsmål om opptak?

Kontakt opptaksnemnda v/ leder for opptak 2020/2021:
Tove Paulsen Trætteberg, tlf. 62 56 42 86, Tove.Paulsen.Traetteberg@edu.loten.kommune.no


Se også: 

Betalingssatser for barnehageplass

Vedtekter for kommunale barnehager Løten kommune

(Vedtekter for de private barnehagene finner du på hjemmesidene til den enkelte private barnehage, som du finner her i barnehageoversikten.)