Frist for å søke om barnehageplass fra barnehageåret 2017/2018: 15. mars 2017

Søknadsportalen åpner 1. februar 2017

Illustrasjonsbildet


Ny søknadsportal

Vi er glade for kunne tilby elektronisk barnehagesøknad, og det er kun denne som benyttes for kommende barnehageopptak. Her kan du både søke, endre søknaden og svare på opptaket og tilbudt plass. 
Alle må i søknaden oppgi en e-post adresse da tilbudet om barnehageplass blir sendt ut på e-post. Foreldre logger seg inn via ID porten for å svare på om de tar plassen.


Hvordan søke barnehageplass?

  • Gå inn i portalen på «Søk barnehageplass»
  • Velg den/de barnehagene du ønsker å søke om plass i barnehagen
  • Trykk deretter på send søknad

Du trenger ikke logge inn for å søke plass, men du må ha epost, mobilnummer og fødselsnummer/ D-nummer.

Søk barnehageplass her


Innlogging når du skal følge opp din søknad

Du må logge deg inn når/om du skal endre, følge saksgangen, svare på tilbudt plass, si opp plass eller endre plass. 
NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden fra 16. mars til 30. juni.
Vi bruker ID-porten hvor du kan velge blant disse elektroniske ID: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.


Vedlegg eller tilleggsdokumentasjon

Denne type opplysninger sendes i brev direkte til den barnehagen som er prioritert som 1. prioritet.
Ved sosiale og helsemessige årsaker vedlegges attest fra lege, PPT, helsestasjon, sosialkontor etc.

Når hovedopptaket er avsluttet vil ledige plasser bli tildelt fortløpende ved ledighet. 

NB!  Alle barnehagene i Løten er fulle pr.31.01.17 - ingen ledige plasser til barn som ønsker å starte nå. 

Har du spørsmål om opptak?
Kontakt opptaksnemnda v/ leder Arnhild Blystad, Ådalsbruk barnehage, tlf. 62 56 42 92 eller til epost arnhild.blystad@edu.loten.kommune.no

Se også: 

Vedtekter for kommunale barnehager Løten kommune

Vedtekter for de private barnehagene finner du på hjemmesidene til den enkelte private barnehage.
Se oversikt over private barnehager her