Når bør du ta kontakt med barnevernet?

Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell

  • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
  • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • Når du er bekymret for at foreldre har rusproblemer
  • Når du er bekymret for at foreldre har psykiske problemer
  • Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt
  • Når du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din

Er du ansatt i skole eller helsevesen har du meldeplikt til barnevernet i tilfeller som nevnt ovenfor.


Hva skjer når du tar kontakt med barnevernet?

  • Du får anledning til å snakke med en av oss i barneverntjenesten.
  • Du får en generell informasjon om hvordan barnevernet behandler henvendelsene de får
  • Barneverntjenesten undersøker så raskt som mulig, og senest innen 3 måneder om videre hjelp skal eller kan gis
  • Barneverntjenesten tar ansvaret for videre oppfølging og avklaring.