Barneverntjenesten er pålagt å samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer, også frivillige organisasjoner, når dette kan bidra til å løse oppgaver som er pålagt etter barnverntjenesteloven.

Barnverntjenesten har streng taushetsplikt, men den skal ikke være til hinder for å hjelpe barn eller familier. Vi har som regel at vi ber om samtykke til å hente opplysninger og å samarbeide med andre, men vi er nå pålagt å gi offentlig part tilbakemelding til melder også når vi avslutter med eller uten tiltak.
Det grunnleggende prinsipp er at foreldre selv sørger for sine barn, det vil si at det biologiske prinsipp står sterk.
Barneverntjenesten har som mål å prøve å skape tilfredsstillende forhold for barn og unge i hjemmet.
Når forebyggende tiltak ikke fører fram, kan barneverntjenesten be fylkesnemnda for sosiale saker om å vurdere å fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet i institusjon eller fosterhjem.

Sped- og småbarnsteamet:

Kontaktpersoner er:

Gunn Slettvold – gunn.slettvold@loten.kommune.no tlf 62 56 42 73

Nina Bækkelund – nina.baekkelund@loten.kommune.no tlf 954 22 081