Barneverntjenesten har streng taushetsplikt, men den skal ikke være til hinder for å hjelpe barn eller familier.
Vi har som regel at vi ber om samtykke til å hente opplysninger og å samarbeide med andre, men vi er nå pålagt å gi offentlig part tilbakemelding til melder også når vi avslutter med eller uten tiltak.
Det grunnleggende prinsipp er at foreldre selv sørger for sine barn, det vil si at det biologiske prinsipp står sterkt.

Barneverntjenesten har som mål å skape tilfredsstillende forhold for barn og unge i hjemmet.

Når forebyggende tiltak ikke fører fram, kan barneverntjenesten be fylkesnemnda for sosiale saker om å vurdere å fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet i institusjon eller fosterhjem.

Barneverntjenesten har som mål å skape tilfredsstillende forhold for barn og unge i hjemmet.

Når forebyggende tiltak ikke fører fram, kan barneverntjenesten be fylkesnemnda for sosiale saker om å vurdere å fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet i institusjon eller fosterhjem.

Barnevernet plikter å yte tjenester når de ulike vilkår i loven er oppfylt, vi har også et forebyggende ansvar , Bvl.§3-1. Det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barna stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Bvl. § 4-1.