Elevrådet er et ledd i å sikre elevene medbestemmelse på skolen.
Det er en voksen på skolen som har ansvaret for å kalle inn til møter, og gjennomføre møtene. Stedfortreder er ansvarlig for elevrådet.

Elevrådet består av to elever fra 4. til 7. klasse.
Disse blir valgt i klassene tidlig i skoleåret.