Administrasjon for oppvekst

Kommunalsjef for oppvekst:

Kommunalsjefstillingen er utlyst med søknadsfrist 4. januar 2021


Skolefaglig rådgiver: 

Kristian Kjølhamar
Tlf: 62 56 40 27/ 414 42 467
Epost: kristian.kjolhamar@loten.kommune.no


Ungdomskontakt og kultur med bistand:

Mona Myrvang Nygaard
Telefon: 917 46 722
Epost: mona.nygaard@loten.kommune.no


Ungdommenes hus:

Forsterket innsats for økt læringsutbytte i Løtenskolen

Økt læringsutbytte i skolen er et nasjonalt satsningsområde. I Løtenskolen er det også stor oppmerksomhet rundt dette. De siste årene er det iverksatt flere tiltak med mål om å øke elevenes resultater og læringsutbyttet.

Hvilken skolekrets tilhører ditt barn?

 

Se også: