Kommunalsjef for oppvekst:

May Birgit Kjeverud,
tlf. 91 52 25 92
Epost: may.birgit.kjeverud@edu.loten.kommune.no 


Skolefaglig rådgiver: 

 


Ungdomskontakt og kultur med bistand:

Mona Myrvang Nygaard
Telefon: 917 46 722
Epost: mona.nygaard@loten.kommune.no


Ungdommenes hus:

Forsterket innsats for økt læringsutbytte i Løtenskolen

Økt læringsutbytte i skolen er et nasjonalt satsningsområde. I Løtenskolen er det også stor oppmerksomhet rundt dette. De siste årene er det iverksatt flere tiltak med mål om å øke elevenes resultater og læringsutbyttet.

Hvilken skolekrets tilhører ditt barn?

 

Se også: