Anni Rogstad

Skole, barnehage ledere, sosiallærere og helsesykepleiere samt tillitsvalgte hadde møte med Hedmark fylkes mobbeombud Anni Rogstad. Hun presenterte rolla som mobbeombud erfaringer fra arbeidet sitt og hvordan sikre et godt læringsmiljø i barnehage og skole / et miniseminar om inkluderende barnehager og skoler.

Anni Rogstad

Her kan dere lese litt om det hun presenterte for ledere og ansatt innen oppvekst:
https://www.loten.kommune.no/getfile.php/13468823-1573204559/Bilder/L%C3%B8ten/Stab/Anni%20Rogstad%20mobbeombudet%20presentasjon.pdf

 

Mobbeombudet er lavterskeltilbud som følger barn og elever fra barnehage og ut videregående skole, ombudet er en uavhengig person som kan være en samarbeidspartner for å avklare hva mobbing er, avdekke mobbing, iverksette tiltak for å stoppe mobbing og videre oppfølging.
les om mobbeomudet her:
https://www.hedmark.org/meny/politikk/rad-utvalg-og-samarbeid/mobbeombud-for-barn-og-elever/