Vi skal representere befolkningen på en god måte!Ordfører Marte Larsen Tønseth


Ordfører Marte Larsen Tønseth (SP)

Marte har før dette sittet 8 år i kommunestyret, med fire år driftsutvalget og siste periode i formannskap. Med ordførervervet blir det annerledes;  -Ordfører er en livsstil, det er ingen faste tider, og jeg er åpen for at det vil være både sent og tidlig, og ser fram til en slik hverdag. Marte er utdannet sykepleier og har i tillegg studert organisasjon og ledelse samt risiko, sårbarhet og beredskap på Høyskolen på Rena. Hun kommer nå fra hjemmesykepleien i Løten, hvor hun har jobbet siden 2012, og som avdelingssykepleier de siste 2 årene.

Varaordfører Christen Engeloug vil også være en viktig samarbeidspartner for ordføreren.


Nærhet til tjenester og beslutninger

Den nye ordføreren gleder seg til å bli kjent med både organisasjonen, næringslivet og lag og foreninger.

  • Du kan også møte ordføreren!

Jeg håper også innbyggerne ikke er redd for å invitere meg på forskjellige ting, og jeg håper å bidra til at kommunen kan representeres så langt det er mulig! For meg er det også viktig med tjenester nært folk og kort vei til beslutninger.


En super kommune i en region med muligheter

Løten er en super kommune å både bo og jobbe i – vi har nærhet til det meste – det er kort veg til Oslo, og vi er en del av Hamarregionen. Vi er avhengig av et tett samarbeid i regionen og vi har et stort arbeidsmarked som vi er en del av – det gir mange muligheter og fleksibilitet for innbyggerne, fortsetter Marte.Marte Larsen Tønseth under årets Pultost- og akevittdager

Jeg vil også trekke fram de enorme mulighetene for en aktiv fritid. - Med 130 lag og foreninger som engasjerer seg for å skape gode aktiviteter og opplevelser i hverdagen til folk, så er vi heldige med slike ressurser blant oss!  

Selv har hun lang erfaring innen organisasjonsarbeid. Mange kjenner henne fra Pultost og akevittdagene i Løten, hvor hun har vært med i styret i 11 år, og vært leder i åtte av dem. Men hun var først aktiv i Fauskar 4H og deretter i Bygdeungdomslaget med forskjellige verv lokalt og deretter i fylket. Hun har også vært engasjert i Bøndernes hus (Bøndsen) i Løten.

-Alt dette har gitt meg mye erfaring med organisasjonsarbeid. Det er både mye opplæring og kulturbygging – og mye av kunnskapen er taus, men verdifull. Jeg setter veldig pris på å ha den med meg videre i livet.

Det skjer mye spennende her, og vi har mange muligheter til å gripe fatt i utviklingen til Løtens beste, slik at vi kan fortsette i riktig retning.

 

Varaordfører Christen Engeloug (SP)

Christen fylte 66 år i 2019 og syntes det var på tide å engasjere seg i politikken. Han fant veien til Senterpartiet, og stilte på deres liste kommunestyrevalget nå i høst. Han beholdt 2. plassen på lista etter at stemmene var telt opp, og med rent flertall til Sp ble han også valgt til varaordfører.

Han bor og har drevet gården Grimset, men har nå overlatt ansvaret til neste generasjon, og selv blitt medarbeider på gården. Han har alltid hatt noen spennende verv ved siden av gårdsdriften, og synes det har vært inspirerende bidra til utvikling av samfunnet – både gjennom verv i Sparebanken, foredlingsbedrifter i landbruket og ikke minst i Løiten Almenning.

- Jeg ønsker å bruke erfaringene mine og kunnskapen om hvordan samfunnet henger sammen til å være med og utvikle det også fra kommunalt ståsted, forteller Engeloug.

- Å være med og få flere krefter til å trekke i samme retning til beste utvikling i kommunen er noe av det mest spennende jeg kan drive med. Det skjer allerede mye bra, og jeg gleder meg til å foredle det vi har videre.