Bente Elin Lilleøkseth (AP) er ordfører i Løten i perioden 2015-2019 

Telefon: 62 56 40 23 / 905 39 584Ordfører Bente Elin Lilleøkseth (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Epost: bente.elin.lilleokseth@loten.kommune.no


Bente Elin Lilleøkseth  er utdannet adjunkt med opprykk, med samtidshistorie og medievitenskap i fagkretsen.

Bente Elin har tidligere tolv år bak seg i kommunestyret, to av dem som varaordfører og 3 av dem som ordfører.

Viktige saker i perioden vil være å sikre et godt offentlig skole, omsorg og 

velferdstilbud for alle innbyggere i kommunen, samt å bidra til vekst og positiv utvikling.

Alle skal kunne være stolt av Løten!


Bente Elin Lilleøkseths øvrige verv:

2009-      : Styremedlem Hedmark Ap 
2009-      : Leder av kvinnenettverket Hedmark Ap
2008-2011: Styremedlem i KS Hedmark
2005-2009: Vara til styret i Hamar Media AS
2006-2009: Styremedlem stiftelsen Kunstbanken
2008- : Styremedlem HIAS IKS
2008-2001: Styremedlem i KS Hedmark
1999-2006: styremedlem Kvinnepolitisk styre Arbeiderpartiet
1999-2003: medlem Hedmark Fylkesting, medlem i Utvalg for samferdsel og næring, styremedlem SND  Hedmark
1998-1999:styremedlem Hedmark Teater
1997- 1999: styremedlem stiftelsen Klevfos
1996-1997: medlem studieutvalget for samtidshistorie, Høgskolen i Lillehammar
1995-2003: medlem Løten kommunestyre
1996-1999: div verv i Hedmark Ap
1993-1996: div verv i AUF i Hedmark