Eksisterende ledninger ligger i vegtraseen og tiltaket vil gi konsekvenser for trafikkavvikling, men med bakgrunn i lengre tids stenging og omkjøringer ved andre prosjekter i Løten arbeides det for å minimere konsekvensene for trafikkbildet under anleggsperioden. 

Arbeid med kartlegging av hovedtrase og stikkledninger er allerede gjennomført, mens i løpet av oktober 2022 vil det bli foretatt grunnundersøkelser med borerigg. Det skal borres totalt 14 hull, både for sjekk av masser og for avdekning av eventuelle forurensninger. Dette arbeidet skal ikke ha spesielle konsekvenser for avviklingen av trafikk.

Oppstart for graving er foreløpig satt til januar 2023.