Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameie-andel av bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre buksenheter i eiendommen.

Reseksjonering

Reseksjonering er endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner.

På Kartverket sine nettsider finner du skjema som skal brukes, og veiledning:

Kartverkets skjema

Skjema fylles ut og sendes til Løten kommune. Kommunen fatter vedtak og sørger for matrikkelføring (eiendom) og tinglysing. 

Når dokumentet er tinglyst får du beskjed av kommunen, i form av et matrikkelbrev. 

Se priser på tjenestene her: