Formannskapet i Løten har vedtatt å legge reguleringsplan for Norsvin Delta, Brattbakken ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter et område på ca. 70 dekar beliggende på østsiden av elva Fura ved den gamle skistadion i Brattbakken. Planen legger til rette for bygging av ny test-stasjon for råner.

Du finner plandokumentene i vårt planregister Arealplaner:

Her kan du se dokumentene i saken

Planen har plan-ID 168.

Frist for å uttale seg er 4. juli 2022

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, send det skriftlig til oss på en av følgende måter:

Har du spørsmål til planforslaget, kontakt saksbehandler: