Strategisk plan for barn og unge 2022 – 2030 i Løten, er lagt ut for offentlig høring på i servicekontoret på Tingberg, Løten folkebibliotek og på hjemmesidene våre.

Her kan du laste ned planen  (PDF, 1MB)

Frist for å uttale seg er 10. oktober 2022

Har du synspunkter eller innspill til planforslaget, send det skriftlig til oss på en av følgende måter:

Har du spørsmål til planforslaget, kontakt:

Kommunalsjef Oppvekst: May Birgit Kjeverud
  915 22 592
  Send e-post